Faqt 1.90

Nowy łatwiejszy sposób instalacji
Program jest teraz dystrybuowany w pliku DMG. Wystarczy pobrać plik Faqt.dmg, otworzyć go i w oknie które się pojawi przenieść teczkę Faqt 1.90 do teczki z Programy (jak na obrazku w instalatorze).

Bezpieczniejsze miejsce zapisu kopii archiwalnych
Program od wersji 1.90 zapisuje kopie bezpieczeństwa i kopie archiwalne w teczce Dokumenty znajdującej się domowej teczce użytkownika. Przed uruchomieniem programu tworzona jest kopia nazwie Faqt Kopia Przed, a podczas zamykania programu Faqt Kopia. Dodatkowo co 7 dni tworzona jest kopia archiwalna.

Wydruki seryjne
Można wydrukować wszystkie wybrane na widoku listy dokumenty (ikonka drukarki z 1,2,3). Jak wyszukać odpowiednie dokumenty dowiesz się tu: Faqt: wyszukiwanie.

Wydruk podsumowania
Aby wydrukować podsumowanie widocznych na liście dokumentów, kliknij w przycisk „Podsumuj” (na dole po prawej), a potem w oknie jakie się pojawi (może to chwilę potrwać) w ikonkę drukarki.

Edycja napisu „Data sprzedaży” i Faktura z lub bez VAT
W Ustawienia -> Ogólne na dole możemy wpisać inny tekst zamiast „Data sprzedaży”. Można też zmieniać go lub usunąć w każdym dokumencie (od 2013 nie ma obowiązku podawania daty sprzedaży jeżeli jest taka sama jak wystawienia). Możemy też wybrać czy chcemy tradycyjnie (nadal jest to dozwolone) drukować Faktura VAT czy tylko Faktura.

Inne drobne udoskonalenia.