Faqt 1.8b

Poprawiono błąd na wydruku faktury wg wzoru „stary bez loga”.
Poprawiono błąd związany za aktywacją tymczasowego klucza.