Beta v.0.53

Dodano funkcję automatycznie wklejającą do faktury odpowiednie ceny towarów (zależnie od poziomu cen wybranego kontrahenta).
Jeżeli kontrahent nie został wybrany przed dodaniem towaru, wklejana jest cena „Detaliczna”.

Dodane wklejanie rodzaju płatności zależnie od ustawień dla wybranego kontrahenta.

Program teraz sprawdza czy nie przeoczono podania rodzaju płatności na fakturze.