Beta v.0.56

Dodano możliwość zapisu faktur w pliku pdf dla samodzielnej aplikacji .
Plik o nazwie „Faktura.pdf” zapisywany jest na biurku.
Uwaga! Nowy plik nadpisuje poprzedni o tej samej nazwie bez pytania.

Poprawiono wzór wydruku faktury bez loga.

Wprowadzono inne drobne usprawnienia.