Faqt 1.71

Opcja nie drukowania „ORYGINAŁ/KOPIA” (zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011), Ustawienia->Ogólne na dole po prawej.
Więcej miejsca na wydrukach przeznaczonego na opis pozycji dokumentów (nie niektórych wzorach wydruku).
Drobne poprawki.