Faqt 2.05

Dodano możliwość edycji i predefiniowania miejsca wystawienia.
Aby dodać predefiniowane miejsce wystawienia (inne niż miejscowość z adresu firmy), należy wejść w Ustawienia -> Numeracje, kliknąć „Więcej opcji” przy odpowiedniej numeracji i w okienku na dole wpisać miejscowość jaka będzie się automatycznie pojawiać przy wystawianiu dokumentów w tej numeracji.
Miejscowość można również zmieniać, klikając w jej pole podczas edycji faktury (dokumentu).

Poprawiono kopiowanie na inną numerację np. z „Proformy”.

POBIERZ AKTUALIZACJĘ