Faqt 2.03

Poprawiono błąd przy korektach do faktur wystawionych w walucie obcej.
Drobne poprawki w interfejsie.