Faqt 2.02

Dodano możliwość ustawienia do 6 kont bankowych i nadania im nazw własnych
Usunięto problem z wydrukiem rachunku po angielsku.