Faqt 2.00c

Przywrócono możliwość wyświetlania podsumowania na liście dokumentów.