Faqt 1.95

Poprawiono lub dodano:
Dopuszczanie daty płatności zgodnej z datą sprzedaży, a nie wystawienia.
Usunięto błąd wyświetlający „Wolne numery” przy wyszukiwaniu nie zapłaconych dokumentów.
Dodano rozwijany kalendarz do pola płatności na liście dokumentów.
Poprawiono błąd związany ze zmienianiem dopisku przed numerem na „Faktura VAT” przy duplikowaniu dokumentu.