Faqt 1.94

Poprawiono obsługę zagranicznych numerów Vat ID.
Więcej miejsca w kolumnie „ilość” na wydrukach.