Faqt 1.93a

Zwiększono miejsce na cyfry w polu „ilość”.
Poprawiono wyświetlanie sumy VAT w zestawieniu (czasem nie wyświetlało się zero po przecinku na końcu).