Faqt 1.93

Poprawiono występujący czasem błąd związany z niepoprawnym drukowaniem wartości słownie złotych z zakresu 99,00 – 99,99.