Faqt 1.92a

Poprawiono błąd powodujący czasem gubienie treści pola Uwagi przy duplikowaniu faktury.
Dodano obsługę kluczy licencyjnych dla Słowacji.
Drobne poprawki w formularzach.