Faqt 1.91(c)

Wprowadzono możliwość drukowania faktur bez informacji o VAT (stawka VAT „–”). Dzięki czemu można na dowolnym wzorze wydruku wystawiać dokumenty bez VAT. Jest to przydatne np. przy „odwrotnym obciążeniu”.

Jeżeli po imporcie danych nie mamy w programie stawki VAT „–” należy ją dodać w Ustawienia->Ogólne wpisując symbol – w oba pola (górne i dolne).
„–” to „-” (minus) z klawiszem Alt.