Faqt 1.04

Poprawiono błąd w wartości brutto pozycji przy bardzo dużych ilościach tego samego produktu (szt.).
Poprawiono rzadko występujący błąd przy imporcie danych.