Faqt 1.03

Drobne poprawki w wyglądzie drukowanych faktur.