Beta v.0.566

Dodano możliwość umieszczania w numerze faktury numeru miesiąca bez zerowania miesięcznego.
Aby podać numer miesiąca należy umieścić symbol: MN w nawiasach trójkątnych.
W jego miejsce pojawi się numer miesiąca z zerem początkowym, ale numeracja nie będzie zerowana co miesiąc.

Wydaje mi się to niepoprawne, ale zostało zrobione na specjalną prośbę - używać proszę po konsultacji z księgową lub US ;)