Beta v.0.52

Dodano możliwość definiowania numeracji faktur ze stałą ilością cyfr (z zerami początkowymi) np.: 000042/2008. Można stosować od 2 do 8 cyfr.
W przypadku gdy numer faktury ma więcej cyfr niż przewiduje definicja wyświetlany jest w całości (np. 103/2008 mimo definicji dwucyfrowej).

Usunięto problem związany z duplikowaniem faktury gdy nie ma jeszcze żadnych faktur w bazie.