Beta v.0.51

Poprawono:
Pewnie problemy z interfejsem (nie mieszczące się teksty opisów).
Umożliwiono kasowanie zbędnych jednostek miar.
Naprawono błąd z umieszczeniem własnego loga dla faktury.

Dodano guzik „cofnij” w przewodniku konfiguracji.