Faqt 1.71c

Możliwość używania programu (wystawianie dokumentów) przez firmy z brytyjskim i duńskim Vat ID (NIP).
Poprawiono błąd w obsłudze przywilejów użytkowników (użytkownik bez zezwolenia na edycję nie mógł zapisać dokumentu).