Faqt 1.71b

Poprawka w układzie wydruku „Pod papier”.