Faqt 1.01

Zmieniono pracę w trybie demo (teraz fakturę można wydrukować ale bez numeru NIP i ze znakami wodnymi w tle).

Zmieniono tryb wyświetlania produktów przy dodawaniu do faktury na listę.

Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą pole „zapłacono” wartością faktury jeżeli wybrano sposób płatności „gotówka” i włączono tą funkcję w Ustawienia, Ogólne. Pole „zapłacono” nie jest zmieniane jeżeli ma wartość inną niż 0. Uzupełnienie następuje podczas zapisu faktury.

W karcie produktów dodano funkcję wyliczającą ceny Par A i B na podstawie ceny detalicznej i podanego upustu.

Inne drobne usprawnienia interfejsu.