Faqt 1.05

Dodano możliwość wytłuszczenia (Bold) nazwy firmy i nazw kontrahentów (w menu „Edycja” jest podmenu „styl”).
Styl pisma można nadać nazwą firm i użyć w danych teleadresowych.

Zwiększono lewy margines w wydrukach faktur.

Usunięto błąd przy duplikowaniu faktur (w zduplikowanych fakturach pozycje miały zmienioną ilość na 1 i jednostkę na szt.).