Faqt 1.02

Usunięto błąd związany z kopiowaniem wartości faktury do „Zapłacono” dla innych rodzajów płatności niż gotówka.

Inne drobne usprawnienia.