Beta v.0.60

W tej wersji można już wystawiać rachunki (niewatowskie).
W numeracji (numeracjach) przeznaczonych na rachunki jak typ dokumentu należy wybrać „Rachunek”.
Przy edycji rachunku nadal pojawiają się informacje „VATowskie” ale na wydruku są tylko kwoty „netto” - wszytko wyliczane jest jak przy VAT 0%.

Dodano do formularza Produktów funkcje przeliczającą ceny netto z cen brutto oraz pole „Cena zakupu”.

Poprawiono drobne błędy związane z interfejsem i błąd występujący czasem po imporcie danych (brak możliwości dodania nowej serii numeracji).

W większości pól numerycznych (ceny, ilości itp.) można wpisywać kalkulacje (zostaną obliczone po zaakceptowaniu). Np.: „100*0,95-10” da w wyniku: „85”. W obliczeniach uwzględniana jest kolejność działań.