Beta v.0.57

Usunięto błąd w kwotach VAT na wydruku faktury przy pozycjach o ilości większej niż 1.

Dodano opcje importu danych kontrahentów i towarów (dla bardziej zaawansowanych użytkowników).
Tu znajdziesz opis pól danych i akceptowane formaty plików