Beta v.0.54

Dodano możliwość podania kodu SWIFT banku (konieczne do przelewów z zagranicy).
Drobne poprawki wzoru wydruku faktury i interfejsu.