Wersja finalna FAQT 1.00

Poprzednie opisy błędów dotyczyły wersji Beta.

Od 1 października 2008 będziemy opisywać ew. problemy występujące w wersji finalnej.

Problem z logowaniem

Uwaga!
Nie każdy z Was zauważył informację, że loginem do programu jest: admin
hasło pozostawiamy puste.

Klucz aktywacyjny podaje się później.