Kopiowanie wartości do „Zapłacono...”

Do wersji 1.01 wkradł się mały błąd.
Przy włączonej funkcji kopiowania wartości faktury do „zapłacono”, wartość jest uzupełniana przy dowolnym rodzaju płatności (a powinno tylko przy gotówce).
Najnowsza wersja Faqt 1.02 usuwa ten błąd.

W wersji 1.01 można ominąć błąd wyłączając funkcję kopiowania wartości (Ustawienia, zakładka Ogólne, pod stawkami VAT).

Wersja finalna FAQT 1.00

Poprzednie opisy błędów dotyczyły wersji Beta.

Od 1 października 2008 będziemy opisywać ew. problemy występujące w wersji finalnej.