Problem z wydrukiem Proformy

Przy drukowaniu proformy, jeżeli nie mamy ustawionego wzoru wydruku lub ustawiony jest „stary” może zamiast formularza wydruku pokazać się zwykły ekran edycji faktury.
W takim przypadku należy wybrać jakiś wzór wydruku inny niż „stary”. Najlepiej również ustawić go jako domyślny dla numeracji proform (Ustawienia->Numeracje: Wzór FV).