Równoległe wydanie na Mac OS X i Windows (1.51)

Pierwsze wydanie Faqt’a jednocześnie na Mac OS X i Windows.
Plik bazy (FAQT.USR) jest wymienny między platformami, można również importować dane między platformami.

Wymagania dla wersji na Windows:
Windows XP SP2 lub SP3, Windows Vista, 512MB RAM.