Został jeszcze jeden promocyjny CoolDrive!

Uwaga: Z puli 10 promocyjnych CoolDrive Pro Slim 1GB dodawanych do licencji na Faqt'a został już tylko ostatni.