Rozwój bety...

W związku z dynamicznym rozwojem programu ;)
informacje o nowych funkcjach i usprawnieniach będą podawane w dziale „Pobierz - Historia