Co już wersja „Alfa” potrafi...

 • Wystawia faktury w dowolnie zdefiniowanych numeracjach (numer może składać się z miesiąca 1 lub 2 cyfrowego, roku 2 lub 4 cyfrowego dowolnych znaków i oczywiście numeru kolejnego - wszystko w dowolnej kolejności).
 • Sprawdza czy daty w fakturze są odpowiednie (sprzedaży, wystawienia, płatności itp.).
 • Sprawdza czy nie przegapiliśmy ceny (pozycje o wartości 0 zł).
 • Czy wartość zapłacona czasem nie jest większa od faktury.
 • Jeżeli w numeracji występują jakieś "puste" numerki to je wskazuje i pozwala wykorzystać.
 • Pilnuje czy nie grzebiemy w innym miesiącu księgowym niż "aktualny". Oczywiście miesiąc można dowolnie przestawić.
 • Duplikuje faktury.
 • Robi archiwizację całości danych i je odtwarza.
 • Prowadzi kartotekę towarów i usług (nie ma jeszcze magazynu - ale jest przewidziany w kolejnych wersjach).
 • Pozycje faktury można dodawać "z palca".
 • Prowadzi kartotekę kontrahentów.
 • Wystawia proformy.
 • Można jedną lub kilka numeracji przeznaczyć na "wyceny".
 • Wstawia automatycznie dane takie jak: uwagi, podpis, numer konta, dane teleadresowe zależnie od wybranej numeracji.
 • Można na wydruku faktury umieścić swoje logo.
 • Stawki VAT można dowolnie edytować (jak kiedyś nam uproszczą lub skomplikują system podatkowy). Zmiany nie mają wpływu na faktury już wystawione.
 • Tak samo z jednostkami miary.
 • Można numerację faktur zacząć od dowolnego numeru.
 • Numeracje mogą być zerowane miesięcznie (jeżeli zawierają w numerze miesiąc) lub rocznie.
 • Proste rozliczenia (można wpisać ile już klient zapłacił - jak zapłaci wszystko, automatycznie zostanie prowadzona data zapłaty całkowitej).

No i obawiam się, że to na razie tyle...