Nowe stawki VAT

Jak wiadomo, rząd zgotował nam średnio przyjemną „niespodziankę”.
Aktualizację z drobnymi dodatkami i poprawkami (również ułatwiającymi pracę z nowymi stawkami) przewidujemy na czwartek (2010-12-30).
Oczywiście stawki VAT można też w obecnej wersji zmienić samemu.
Najlepiej obecną stawkę VAT 22% zmienić na 23% (Ustawienia->Ogólne) i ew. dodać stawkę 22% jeżeli jeszcze będzie potrzebna. Taka edycja zmieni automatycznie stawkę VAT w produktach z 22 na 23% bez potrzeby jej ręcznego przestawiania.