Dziś dodano...

Faqt już potrafi sprawdzać sumę kontrolną w polskich NIP i ostrzegać o ew. błędach.
Sprawdza też sumę kontrolną kont bankowych IBAN.