Pierwsza beta!

Dziś publikujemy pierwszą betę programu Faqt.
Program można pobrać ze strony „pobierz”.

Proszę pamiętać, że to jest wersja testowa i jeszcze długa droga przed nami do wersji finalnej.
Ciągle jeszcze nie można wystawiać faktur korekt (ale nad tym już pracujemy) i brakuje rozbudowanych list i raportów.
Wersje beta są ograniczone czasowo i będą działać do połowy stycznia 2009r.