Samoczynna zmiana oznaczenia walut po imporcie danych do nowej wersji

Jeżeli zamiast dodać nową walutę w Ustawienia->Ogólne zmienimy już istniejącą np. kr na CHF, to po imporcie danych do nowej wersji faktury już wystawione w tej nowej walucie będą maiły symbol poprzedniej.
Jedyna możliwość uniknięcia problemu to przeedytowanie waluty w nowej wersji Faqt przed zaimportowaniem danych do niego.
Czyli ścigamy nową wersję, zmieniamy w niej walutę (można w trybie demo) i dopiero potem importujemy dane.