Plik uszkodzony, program się nie uruchamia.

Czasem może się zdarzyć, że program się nie uruchamia podając informację o problemach z plikiem (bazą danych).

Należy wtedy otworzyć (uruchomić) program trzymając jednocześnie wciśnięte klawisze:
[cmd ⌘] i [alt ⌥].
Pojawi się okno z prośbą wskazania uszkodzonego pliku.
Należy wskazać plik
FAQT.USR powinien się on znajdować w teczce Programy->Faqt

Zrzut ekranu 2013-09-25 o 14.30.58-kopia

Jeżeli mamy problem z jego lokalizacją możemy użyć funkcji szukaj w okienku wybieracza plików:

Zrzut ekranu 2013-09-25 o 15.18.07 2

Po naprawie powinniśmy dostać raport:

Zrzut ekranu 2013-09-25 o 14.31.16

Stary (uszkodzony lub sprawiający problemy plik) otrzyma nazwę FAQT Stary.USR naprawiony zostanie pod zwykłą nazwą FAQT.USR i zostanie uruchomiona.