Faqt i macOS Mojave 10.14

  Przeczytaj…

Faktura VAT z NABYWCA i ODBIORCA/PŁATNIK

  Przeczytaj…

Odwrotne obciążenie (Faktura VAT)

  Przeczytaj…

Jak zapisać fakturę do PDF lub wysłać mailem

  Przeczytaj…

Program się nie zamyka, „Wyjdź z Faqt” nieaktywna

Przeczytaj…

Synchronizacja między komputerami: Dropbox

Przeczytaj…

Jak zmienić proformę na fakturę, kopiowanie na dokument w innej numeracji

   Przeczytaj…

Program po instalacji się nie uruchamia. Komunikat o „pochodzeniu z niesprawdzonego źródła”

  Przeczytaj…

Samoczynna zmiana oznaczenia walut po imporcie danych do nowej wersji

  Przeczytaj…

Nie można edytować faktury (zmiana miesiąca księgowego)

Przeczytaj…

Serie numeracji nie mieszczą się w oknie, bałagan w numeracjach

Przeczytaj…

Plik uszkodzony, program się nie uruchamia.

Przeczytaj…

Informacje o zapłacie. Oznaczanie opłaconych faktur

Przeczytaj…

Program pyta o hasło

Przeczytaj…

Format daty, data jest po „amerykańsku” (MM/DD/RRRR)

Przeczytaj…

„Data sprzedaży”, „Faktura (VAT)” i inne wątpliwości 2013

Przeczytaj…

Problem z importem (aktualizacją), nie przyjmuje hasła

Przeczytaj…

Jak wydrukować fakturę dwujęzyczną?

Przeczytaj…

Czy z programu można korzystać na kilku komputerach

Przeczytaj…

Podałem klucz i NIP, ale program pracuje w trybie demo

Proszę sprawdzić co jest wpisane w polu na Prefiks EU. Może tam być tylko „pusto”, PL lub inny prefiks narodowy.

Czy w programie są inne wzory wydruku?

Przeczytaj…

Jak wystawić duplikat faktury?

Przeczytaj…

Gdzie są przechowywane dane?

Przeczytaj…

Na fakturach nie ma „Oryginał” i „Kopia”

Przeczytaj…

Czy można na jednym komputerze prowadzić kilka firm?

Przeczytaj…